Home - Intro


Het Instituut  voor Geschiedenisdidactiek (IVGD) / Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het IVGD werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het IVGD is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.